/ Trening poslovnog mentaliteta

Тренинг пословног менталитета

Kако унапредити пословни менталитет чланова тима и имати тим сарадника који постиже жељени резултат?

У изазовном тржишном окружењу које се константно мења, где није довољно само испунити очекивања клијента, већ је неопходно та очекивања превазићи и клијента одушевити, за пословни успех тима је потребан приступ који је другачији од оног који је био до сада.

Успех сваког тима се огледа у мери испуњења дефинисаних циљева за тај тим. Kолектив се састоји од појединаца који имају своју улогу у тиму и директно зависи од њих. На тај начин, снага тима зависи од снаге појединих чланова и способности сваког од њих да се уклопи у тим и максимизира свој допринос резултату колектива.

Из тог разлога овај тренинг је креиран са циљем унапређења пословног менталитета појединаца у тиму у циљу постизања дефинисаних резултата тима, где менталитет подразумева склоп начина размишљања, веровања и емоционалног реаговања.

Руководиоци и чланови тима су свакодневно изложени изазовима у вези са вођењем тима и начинима како на време остварити дефинисане циљеве и то у дужем временском периоду.

Овај тренинг омогућава побољшање менталне, духовне и емоционалне кондиције код сваког од чланова тима и омогућава им да боље мисле, да више верују и да много боље емоционално реагују у врло захтевном пословном окружењу у којем се данас налазимо. Такође, Тренинг представља оригинални концепт за интегрални приступ у вођењу компаније према остварењу дефинисаних циљева.

На тај начин, између осталог, унапређује се мотивација, лична снага и кондиција појединца, пословна комуникација, решавање конфликата у тиму и способност за испуњење пословних циљева.

Циљна група

Менаџери свих нивоа у организацијама јавног и приватног сектора
Менаџери који се баве кадровима
Сви запослени који желе да развију своје вештине успешног рада са другима и буду успешни у остварењу циљева

Циљ тренинга

Упознавање са значајем пословног менталитета
Унапређење свеукупне снаге и кондиције чланова колектива
Препознавање парадигми и њихова исправна поставка
Примена у свакодневном раду концепта унапређеног пословног менталитета ради испуњења циљева компаније
Упознавање са интегралним системским приступом у функционисању компаније

Теме

Шта је пословни менталитет
Модел „Дијамант“
Однос према себи
Однос према тиму
Однос према резултатима
Однос према окружењу
Решавање изазова у вези са стресом
Интеграција пословања у концепту „Kлијент у центру“
Хијерархија и хармонија циљева
Стилови комуникације
Решавање конфликата у тиму
Kако дефинисати циљеве и остварити их
Интегрални приступ и однос са окружењем

Након тренинга полазник је оспособљен да

Разуме концепт и значај пословног менталитета
Разуме све четири врсте личне кондиције
Разуме своју улогу у тиму и унапреди начин комуникације
Унапреди кретање напред и навише, у ширину и даљину
Практично примени методе за унапређење пословног менталитета и решавање кофликта и стреса
Разуме значај давања доприноса тиму и резултатима организације као и концепт организације „Клијент у центру“
Препозна утицај пословног менталитета на ефикасан и ефективан рад тима
Ефикасно користи алате „Црна кутија“ и „Унапређење профитабилности“
Практично примени одређене алгоритме и технике унапређења пословног менталитета
Унапреди резултате свог рада и рада тима и директно утиче на постизање дефинисаних резултата организације укључујући и профитабилност

Трајање тренинга

Осам сесија од по 90 минута. Сесије могу бити подељене у два или четири дана у складу са потребама клијента и организацијом пословних активности полазника.

Након тренинга у периоду од три месеца, једном месечно имамо двочасовне термине са полазницима на којима радимо анализу повратних информација и саветовање у вези са имплементацијом знања стеченог на Тренингу. Распоред сесија по данима као и учесталост и број састанака за праћење примене принципа Тренинга са повратним информацијама се усаглашава са клијентом у складу са специфичностима потребе клијента.

Датум и место

У складу са договором са Клијентом.

Остало

Полазници Тренинга добијају сертификате на крају тренинга као доказ о успешном учешћу на тренингу.