/ Trening sportskog mentaliteta

Trening sportskog mentaliteta

TRENING SPORTSKOG MENTALITETA

Kако унапредити спортски менталитет чланова тима и имати спортисте и тим који постижу жељени резултат?

Спортско окружење је данас веома изазовно и захтевно. У таквом окружењу некада није лако испунити сопствена очекивања спортисте појединца или тима, као ни очекивања окружења. Такође, по правилу, неопходно је та очекивања, не само испунити, него и превазилазити, и постизати изузетне спортске резултате у дужем, вишегодишњем, временском периоду. У таквом амбијенту, за спортски успех појединца и тима на врхунском нивоу, потребан је нови приступ, другачији од оног који се најчешће користио до сада, а који је нагласак стављао на физичку припремљеност, технику и тактику. Искуство је показало да је за реализацију пуног потенцијала појединца и врхунске спортске резултате потребно још нешто.

Успех сваког појединца и тима огледа се у коликој су мери испуњени њихови дефинисани циљеви, како краткорочни, тако средњорочни и дугорочни. Kолектив се састоји од појединаца који имају своју улогу у тиму и директно зависи од њих. На тај начин, снага тима зависи од снаге појединих чланова и способности сваког од њих да се уклопи у тим и максимизира свој допринос резултату колектива.

Тренери и менаџери тима су свакодневно изложени изазовима у вези са вођењем свог тима, како би се на време остварили дефинисани циљеви и то у континуитету.

Из тог разлога овај тренинг је креиран са циљем унапређења спортског менталитета појединаца у тиму, било да је реч о колективном или тимском спорту, у циљу остварења дефинисаних резултата циљева спортисте, однсоно тима, где менталитет подразумева склоп начина мишљења, веровања и емоционалног реаговања.

Тренинг омогућава побољшање менталне, духовне и емоционалне кондиције код сваког од чланова спортског тима и омогућава им да боље мисле, да више верују у победу и да много боље емоционално реагују у врло захтевним спортским дисциплинама у којима се такмиче.

На тај начин, између осталог, унапређује се мотивација, лична снага и кондиција појединца. Побољшава се комуникација, решавање конфликата у тиму, тим постаје уједињенији и спремнији да се на квалитетнији начин суочи са изазовима. Унапређује се испуњење дефинисаних циљева, како тима, тако и појединца спортисте.

Приступ овог Тренинга подразумева да се, у складу са потребама клуба, уз дељење знања на тренинзима, након тренинга наставља рад са клубом у циљу креирања, организовања и трајног успостављања система за праћење учинка тима и чланова тима у вези са применом стеченог знања, а све у циљу достизања и превазилажења дефинисаних циљева.

Циљна група

Директори, тренери и спортски менаџери свих нивоа у спортским организацијама
Менаџери који раде са спортистима
Спортски тимови
Сви спортисти који желе да развију своје вештине успешног такмичара у циљу постизања врхунских резултата на светском нивоу

Циљ тренинга

Упознавање са значајем спортског менталитета
Унапређење свеукупне снаге и кондиције чланова тима
Препознавање парадигми и њихова исправна поставка
Појашњење улоге и значаја организације и свих њених чланова у постизању врхунских спортских циљева
Објашњење значаја хармоније циљева свих чланова тима
Примена у свакодневном раду концепта унапређеног спортског менталитета ради испуњења појединачних и тимских циљева

Теме

Шта је спортски менталитет
Модел „Дијамант“
Однос према себи
Однос према тиму
Однос према циљевима и резултатима
Однос према окружењу
Решавање изазова у вези са стресом
Самопоуздање
Страх од грешке
Превазилажење препрека које гуше потенцијал и способности спортисте
Стилови комуникације
Решавање конфликата у тиму
Kако дефинисати циљеве и остварити их
Модел “Спортиста / Тим у центру”
С-Резултат
Kонцепт “Хармонија циљева”
Значај и начини за праћења успешног спровођења активности које воде до циља
Интерно и екстерно окружење
Однос према окружењу и остала три односа

Након тренинга полазник је оспособљен да

Разуме концепт и значај спортског менталитета
Разуме све четири врсте личне кондиције
Разуме своју улогу у тиму и начин комуникације
Унапреди кретање напред и навише, у дубину и висину
Практично примени методе за унапређење спортског менталитета и решавање кофликта и стреса
Разуме значај давања доприноса тиму као и концепт организације „Спортиста / Тим у центру“
Препозна утицај спортског менталитета на ефикасан и ефективан рад тима
Ефикасно користи алат „Црна кутија“
Практично примени одређене алгоритме и технике унапређења спортског менталитета
Унапреди резултате свог рада и рада тима и директно утиче на постизање дефинисаних личних и тимских резултата

Трајање тренинга

Уводни део за клуб: 4 сесије од по 45 минута, у једном дану или у два или четири дана, плус до 20 минута за разговор и питања уз сваку сесију

Након уводног дела са клубом - Рад са спортистима и тренером: 19 сесија у току 19 недеља од по 30 минута, плус 10 минута за разговор и питања уз сваку сесију

Након уводног дела за клуб, у наредна три месеца, једном месечно двочасовне сесије са менаџерима клуба у вези са повратним информацијама и унапређењем примене знања са тренинга

*Трајање тренинга и распоред по данима је флексибилан, уз договор са организатором у односу на конкретне потребе

Датум и место

У складу са договором са Клијентом.

Остало

Полазници Тренинга добијају сертификате на крају тренинга као доказ о успешном учешћу на тренингу.