/ Trening poslovnog mentaliteta

Академија ГУГЛ Вас позива на Тренинг пословног менталитета

О ТРЕНИНГУ

Kако унапредити пословни менталитет чланова тима и имати тим сарадника који постиже жељени резултат?

У изазовном тржишном окружењу које се константно мења, где није довољно само испунити очекивања клијента, већ је неопходно та очекивања превазићи и клијента одушевити, за пословни успех тима је потребан приступ који је напреднији од оног који је био до сада.

Успех сваког тима се огледа у мери испуњења дефинисаних циљева за тај тим. Kолектив се састоји од појединаца који имају своју улогу у тиму и директно зависи од њих. На тај начин, снага тима зависи од снаге појединих чланова и способности сваког од њих да се уклопи у тим и максимизира свој допринос резултату колектива.

Из тог разлога овај тренинг је креиран са циљем унапређења пословног менталитета појединаца у тиму у циљу постизања дефинисаних резултата тима, где менталитет подразумева склоп начина размишљања, веровања и емоционалног реаговања. Оригиналност овог тренинга се, између осталог, огледа у директном повезивању унапређења пословног менталитета и рада на личном и тимском развоју са резултатима рада компаније, где се као главни критеријуми за успешност компаније представљају и дискутују степен задовољства клијента и профитабилност компаније, односно начини за њихово постизање.

Руководиоци и чланови тима су свакодневно изложени изазовима у вези са вођењем тима и начинима како на време остварити дефинисане циљеве и то у дужем временском периоду.

Овај тренинг омогућава побољшање менталне, духовне и емоционалне кондиције код сваког од чланова тима и омогућава им да боље мисле, да више верују и да много боље емоционално реагују у врло захтевном пословном окружењу у којем се данас налазимо. Такође, Тренинг представља оригинални концепт за интегрални приступ у вођењу компаније према остварењу дефинисаних циљева.

На тај начин, између осталог, унапређује се мотивација, лична снага и кондиција појединца, пословна комуникација, решавање конфликата у тиму и способност за испуњење пословних циљева.

Циљна група

Менаџери, инжењери и техничари свих нивоа у организацијама и компанијама јавног и приватног сектора
Менаџери који се баве кадровима
Сви запослени који желе да развију своје вештине успешног рада са другима и буду успешни у остварењу циљева

Циљ тренинга

Упознавање са значајем пословног менталитета
Унапређење свеукупне снаге и кондиције чланова колектива
Препознавање парадигми и њихова исправна поставка
Примена у свакодневном раду концепта унапређеног пословног менталитета ради испуњења циљева компаније
Упознавање са интегралним системским приступом у функционисању компаније

Теме

Шта је пословни менталитет
Модел „Дијамант“ - оригиналан модел за лично унапређење
Однос према себи
Однос према тиму
Однос према резултатима
Однос према окружењу
Решавање изазова у вези са стресом
Интеграција пословања у концепту „Kлијент у центру“
Хијерархија и хармонија циљева
Стилови комуникације
Решавање конфликата у тиму
Kако дефинисати циљеве и остварити их
Интегрални приступ и однос са окружењем

Након тренинга полазник је оспособљен да

Разуме концепт и значај пословног менталитета
Разуме све четири врсте личне кондиције
Разуме своју улогу у тиму и унапреди начин комуникације
Унапреди кретање напред и навише, у ширину и даљину
Практично примени методе за унапређење пословног менталитета и решавање кофликта и стреса, унапреди тимски рад и атмосферу
Разуме значај давања доприноса тиму и резултатима организације као и концепт организације „Клијент у центру“ којом омогућава задовољство клијента на дуже стазе
Препозна утицај пословног менталитета на ефикасан и ефективан рад тима, на мерлјиве резултате
Ефикасно користи алате „Црна кутија“ и „Унапређење профитабилности“
Практично примени конкретне алгоритме и технике унапређења пословног менталитета
Унапреди резултате свог рада и рада тима и директно утиче на постизање дефинисаних резултата организације укључујући и профитабилност

Предавачи

Тренинг менталитета је оригинално развијен концепт за унапређење менталитета појединца и тимова од стране Академије Гугл и Business & Sport Excellence, односно њених власника Гугл Ненада и Попадић Радоша.

Ненад Гугл је професор српског језика и књижевности. Аутор програма „Развој спортског менталитета“ - рад са спортским клубовима KK Борац Чачак, ФK Војводина Нови Сад, као и индивидуални рад са спортистима. Аутор романа „Умро сам у петак“ и „Велелепота секунде“, аутор тв емисије „Бит“. Помаже другима да ослободе свој унутрашњи потенцијал кроз самоостварење. Чита уместо других и за друге најбољу светску литературу из области бизниса, спорта, ратне стратегије, књижевности, психологије, науке, уметности, религије и философије.

Радош Попадић је магистар техничких наука са пословним искуством на руководећим позицијама дужим од 20 година у области финансија, банкарства и рада са људима у приватним домаћим и страним компанијама, банкама и јавном сектору. Одржао на десетине предавања и тренинга на тему рада са људима и мотивацијом, финансија и логистике, на конференцијама и тренинзима у земљи и иностранству. Мотиватор, помаже другима да остваре жељене личне и пословне резултате. Kоаутор књиге „Знање за успешно пословање“.

Трајање тренинга

9.30 - 15.30h
Долазак полазника од 9.00 - 9.30h

Датум и место

Биће одређено након пријаве учесника.

Котизација

По особи РСД 10.000,00 (нема ПДВ-а)

Уплате као финалне потврде учешћа на тренингу је потребно реализовати најкасније 7 дана пре датума одржавања Тренинга.

Пријаве

Пријаву послати на адресу електронске поште rados.popadic@gmail.com
Пријава треба да садржи следеће податке:

  • Име и презиме полазника
  • Назив и матични број организације или компаније из које долазе

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН.

Остало

Полазници Тренинга добијају сертификате на крају тренинга као доказ о успешном учешћу на тренингу.