/ Trening poslovnog mentaliteta

Академија ГУГЛ и СМЕИТС Вас позивају на семинар "Пословни менталитет као основ за постизање планираних резултата у пословању", четвртак 15.12.2022.

О СЕМИНАРУ

Kако унапредити пословни менталитет чланова тима и имати тим сарадника који постиже жељени резултат?

У изазовном тржишном окружењу које се константно мења, где није довољно само испунити очекивања клијента, већ је неопходно та очекивања превазићи и клијента одушевити, за пословни успех тима је потребан приступ који је другачији од оног који је био до сада.

Успех сваког тима се огледа у мери испуњења дефинисаних циљева за тај тим. Kолектив се састоји од појединаца који имају своју улогу у тиму и директно зависи од њих. На тај начин, снага тима зависи од снаге појединих чланова и способности сваког од њих да се уклопи у тим и максимизира свој допринос резултату колектива.

Из тог разлога овај семинар је креиран са циљем унапређења пословног менталитета појединаца у тиму у циљу постизања дефинисаних резултата тима, где менталитет подразумева склоп начина размишљања, веровања и емоционалног реаговања.

Руководиоци и чланови тима су свакодневно изложени изазовима у вези са вођењем тима и начинима како на време остварити дефинисане циљеве и то у дужем временском периоду.

Овај семинар омогућава побољшање менталне, духовне и емоционалне кондиције код сваког од чланова тима и омогућава им да боље мисле, да више верују и да много боље емоционално реагују у врло захтевном пословном окружењу у којем се данас налазимо. Такође, Семинар представља оригинални концепт за интегрални приступ у вођењу компаније према остварењу дефинисаних циљева.

На тај начин, између осталог, унапређује се мотивација, лична снага и кондиција појединца, пословна комуникација, решавање конфликата у тиму и способност за испуњење пословних циљева.

Циљна група

Менаџери, инжењери и техничари свих нивоа у организацијама и компанијама јавног и приватног сектора
Менаџери који се баве кадровима
Сви запослени који желе да развију своје вештине успешног рада са другима и буду успешни у остварењу циљева

Циљ семинара

Упознавање са значајем пословног менталитета
Унапређење свеукупне снаге и кондиције чланова колектива
Препознавање парадигми и њихова исправна поставка
Примена у свакодневном раду концепта унапређеног пословног менталитета ради испуњења циљева компаније
Упознавање са интегралним системским приступом у функционисању компаније

Теме

Шта је пословни менталитет
Модел „Дијамант“
Однос према себи
Однос према тиму
Однос према резултатима
Однос према окружењу
Решавање изазова у вези са стресом
Интеграција пословања у концепту „Kлијент у центру“
Хијерархија и хармонија циљева
Стилови комуникације
Решавање конфликата у тиму
Kако дефинисати циљеве и остварити их
Интегрални приступ и однос са окружењем

Након семинара полазник је оспособљен да

Разуме концепт и значај пословног менталитета
Разуме све четири врсте личне кондиције
Разуме своју улогу у тиму и унапреди начин комуникације
Унапреди кретање напред и навише, у ширину и даљину
Практично примени методе за унапређење пословног менталитета и решавање кофликта и стреса
Разуме значај давања доприноса тиму и резултатима организације као и концепт организације „Клијент у центру“
Препозна утицај пословног менталитета на ефикасан и ефективан рад тима
Ефикасно користи алате „Црна кутија“ и „Унапређење профитабилности“
Практично примени одређене алгоритме и технике унапређења пословног менталитета
Унапреди резултате свог рада и рада тима и директно утиче на постизање дефинисаних резултата организације укључујући и профитабилност

Предавачи

Тренинг менталитета је оригинално развијен концепт за унапређење менталитета појединца и тимова од стране Академије Гугл и Business & Sport Excellence, односно њених власника Гугл Ненада и Попадић Радоша.

Ненад Гугл је професор српског језика и књижевности. Аутор програма „Развој спортског менталитета“ - рад са спортским клубовима KK Борац Чачак, ФK Војводина Нови Сад, као и индивидуални рад са спортистима. Аутор романа „Умро сам у петак“ и „Велелепота секунде“, аутор тв емисије „Бит“. Помаже другима да ослободе свој унутрашњи потенцијал кроз самоостварење. Чита уместо других и за друге најбољу светску литературу из области бизниса, спорта, ратне стратегије, књижевности, психологије, науке, уметности, религије и философије.

Радош Попадић је магистар техничких наука са пословним искуством на руководећим позицијама дужим од 20 година у области финансија, банкарства и рада са људима у приватним домаћим и страним компанијама, банкама и јавном сектору. Одржао на десетине предавања и тренинга на тему рада са људима и мотивацијом, финансија и логистике, на конференцијама и тренинзима у земљи и иностранству. Мотиватор, помаже другима да остваре жељене личне и пословне резултате. Kоаутор књиге „Знање за успешно пословање“.

Трајање семинара

9.30 - 13.30h
Долазак полазника од 9.00 - 9.30h

Датум и место

Четвртак, 15.12.2022.
SMEITS, Beograd, Kneza Miloša 7a / III

Котизација

По особи РСД 10.000,00 (нема ПДВ-а)

За организације које пријаве два полазника, за оба полазнике обрачунава се попуст у
износу од 10%.

За организације које пријаве више од два полазника, за све полазнике обрачунава се
попуст у износу од 20%

Уплате као финалне потврде учешћа на семинару је потребно реализовати најкасније 7 дана пре датума одржавања Семинара

Пријаве

Пријаву послати на адресу електронске поште rados.popadic@gmail.com
Пријава треба да садржи следеће податке:

  • Име и презиме полазника
  • Назив и матични број организације или компаније из које долазе

Рок за пријаву је среда 7.12.2022.
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН.

Остало

Полазници Семинара добијају сертификате на крају семинара као доказ о успешном учешћу на семинару.