Књижевност

Огледаш се мени у дну као небеса у бунару- Јован Дучић (књижевна критика)

ЈОВАН ДУЧИЋ Невидљиви преокрет у српској поезији Оно што је заједничко за све људе, без обзира на културу и цивилизацију у којој живе, јесте напор да се одгонетне смисао човековог постојања. Човек је