/ Trening poslovnog mentaliteta

ШТА ЈЕ МЕНТАЛИТЕТ

Менталитет подразумева склоп начина размишљања, веровања и емоционалног реаговања.

Тренинг менталитета омогућава побољшање менталне, духовне и емоционалне кондиције код сваког појединца, и омогућава им да боље мисле, да више верују и да много боље емоционално реагују у врло захтевном пословном, спортском или животном окружењу у којем се налазе, а све са циљем да постигну боље пословне, спортске или резултате на личном плану.

Тренинг менталитета се спроводи у три сегмента у односу на потребе полазника и делатности којима се баве:

Тренинг пословног менталитета
Тренинг спортског менталитета
Тренинг развоја менталитета на личном плану