/ Бит издаваштво

ПРВО ЗАДОВОЉИ СВОЈУ НАЈВИШУ ПОТРЕБУ

Идеја број 45
(ОДНОС ПРЕМА СЕБИ)

Објашњење и пример:

„Човек који није спреман да се бори за високи принцип, није добар ни за било шта друго.“ Ова мисао Николе Тесле је веома значајна и истинита. Један од највећих психолога у двадесетом веку, Абрахам Маслов, дао је научни доказ за ову идеју. Човек се састоји из четири дела: 1)тело 2)емоције/срце 3)рацио/разум и 4)дух. Сваки овај део човекове личности има своје потребе. Задовољавање тих потреба чини нас смиреним и срећним, док њихово занемаривање, од нас прави неуравнотежене и несрећне личности. Абрахам Маслов је у свом научном раду дао хијерархију или скалу човекових потреба. Скоро до пред крај његовог живота, на врху те скале налазила се потреба коју је Маслов звао самоостварење (самоактуелизација). Самоостварење заправо подразумева остварење потреба прва три, од четири, дела људског бића (живети-тело, волети-емоције, учити-рацио). Потребу самоостварења испунио је онај човек који је материјално обезбеђен (тело), емотивно испуњен и остварен у међуљудским везама (емоције) и који има релевантно знање о животу и о ономе чиме се бави (рацио). Међутим, само неколико месеци пред крај свог живота Маслов је схватио да је његова скала непотпуна. Увидео је да није навео највећу могућу људску потребу, која заправо може бити кључна за остварење свих осталих потреба. Он је ту потребу назвао самопревазилажење (самотрансцеденција) и ставио је на врх своје скале као највишу и најзначајнију. Другим речима, то је потреба нашег духа који тежи да има јасан смисао, да пружа допринос и да буде део целине која је већа од њега самог. Човек често ову потребу задовољава интуитивно: прави породицу, одлази у цркву, помаже заједници ‒ труди се да буде део целине која га превазилази. Међутим, права револуција у свачијем животу, догодила би се, када би свако од нас свесно и са намером проналазио начине да у свим ситуацијама задовољава ову своју врхунску потребу. Права револуција у животу догодила би се онда када бисмо сваку нашу нижу потребу трансформисали и користили као мотив да бисмо испунили само ову врхунску потребу. Управо о томе говори Теслина мисао са почетка.
Дакле, покушајте да своје три ниже потребе (живети, волети и учити) испуните тако да их ставите у службу највише, духовне, потребе. На пример: потребу да се финансијски остварите (тело, живети) покушајте да преобразите у задовољење потребе: давање доприноса. То значи да када радите свој посао или када оснивате своју сопствену компанију, ваш једини мотив не треба да буде зарађивање новца, већ давање доприноса. Ако у послу, пре свега, размишљате о томе како да пружите одређени допринос истини, човечанству, науци, другим људима или било ком пољу у којем радите, ви користите снагу вашег духа и несагледиви потенцијал последње потребе како бисте задовољили најнижу потребу ̶ да зарадите. На тај начин ефекти вашег зарађивања у будућности ће се умногостручити јер дух има моћ да несагледиво увеличава снагу и мотив прве потребе. На тај начин не само да ћете задовољити последњу потребу, него ће и ваша зарада бити неупоредиво већа од оне која би била да је само мотивисана првом потребом.
Исто би се могло догодити и са потребом волети. Уколико некога волите, никада не заборављајте да је много битније од вољења, да са том особом створите целину која је веће од вас и од ње, и да преко потребе срца можете да задовољавате потребу духа. На тај начин, елиминисаћете нервозне опаске, свађе око ситница, бесмислене конфликте и развићете стрпљење према манама особе коју волите. Веома брзо и та особа ће осетити да се између вас и ње догађа нешто велико, да се и потреба њеног духа задовољава и да постаје део целина која је превазилази, па ће вам на такву љубав узвратити на незамислив и најлепши могући начин.
Исто је са учењем. Ви можете учити и бити мотивисани друштвеним постигнућем, високом оценом, зарадом, личним самопотврђивањем. Међутим, ако, док будете учили, будете задовољавали потребу вашег духа, то јест, ако учите да бисте могли да дате допринос и да схватите смисао и суштину онога што учите, дух ће умножити и оснажити ваше рационалне силе и оне ће добити на снази и на капацитету, па ће вам учење бити лакше и много ефикасније.
Никола Тесла је наслутио ову снажну идеју и изнео је као закључак. Уколико у свему будемо тражили начин да задовољимо своју врхунску потребу, потребу духа, и наше тело и наше срце и наш рацио, биће обасути несагледивим обиљем и на много лепши, лакши и величанственији начин, успећемо да задовољимо све потребе наше личности и да досегнемо срећу, равнотежу, подвиг и смисао.